Calea Mărășești, 157, Bacău
0234 542 411 - Interior 144
admitere@ub.ro

Studii universitare de licenţă

Rezultate sesiunea SEPTEMBRIE 2021 – Etapa finală

Lista candidatilor admisi, fara bursa – afisat 17.09.2021

Admitere 2021

În atenţia românilor de pretutindeni, care doresc să candideze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul universitar 2021-2022, studii universitare de licenţă.

Perioada de înscriere pentru locurile cu finanțare de la buget, alocate special

01 septembrie ora 08.00 – 10 septembrie 2021, ora 16.00

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerare!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, prin platforma dedicată cetățenilor români, inclusiv cu achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere (vezi Regulamentul de admitere).

Vezi tot
Perioada de înscriere pentru locurile cu finanțare de la buget, alocate special

01 septembrie ora 08.00 – 10 septembrie 2021, ora 16.00

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerare!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, prin platforma dedicată cetățenilor români, inclusiv cu achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere (vezi Regulamentul de admitere).

Vezi tot

inscriere

Înscrierea candidaților pentru locurile fără taxă

Înscrierea candidaților se face exclusiv electronic, prin intermediul formularului de înscriere special dedicat.

Candidații vor completa informațiile cerute și vor atașa documentele necesare, scanate sau fotografiate, prin intermediul sistemului pus la dispoziție.

Nu se admit cereri de înscriere sau documente transmise prin altă modalitate!

Înscriete online
Organizare

Desfășurarea admiterii pentru locurile fără taxă

Candidatura la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este unică, având mai multe opțiuni, și impune declararea unei adrese personale de e-mail, valabile (nu suntem răspunzători pentru înscrieri de la adrese ale altor persoane sau instituții). Ocuparea locurilor se face în ordinea opţiunilor şi apoi a mediei.

Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarea opţiune în funcţie de locurile rămase libere la cea de-a doua opțiune. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opţiune, nu poate obţine un loc la specializarea B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Media de admitere este media la examenul de bacalaureat. Departajarea la medii egale se face în funcţie de media anilor de studii liceale. Pentru țările la care nu se poate stabili media de departajare, aceasta se consideră media ultimului an de studii liceale.

Ministerul Educaţiei și Cercetării a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între specializări, dar nu se permite depăşirea capacităţii de şcolarizare la nicio specializare. Realocarea locurilor vacante se poate face în etapa a 3-a.

Citeste mai mult
rezultate

Afișarea rezultatelor

Candidații din lista de așteptare care doresc în mod expres studii la universitatea noastră pot transmite scrisori de intenție în vederea repartizării sau suplimentării de locuri.

Tuturor candidaților din lista de așteptare li se va solicita acordul de rămânere în concurs, în fiecare etapă, în vederea redistribuirii acestora pe locurile rămase disponibile. Candidații care nu vor răspunde solicitărilor de confirmare a rămânerii în concurs vor fi eliminați din concurs, la fiecare etapă. Candidații din lista de așteptare, care rămân în concurs, pot fi declarați admiși pe locurile disponibile în funcție de opțiuni și medie.

Citește tot
Confirmarea loculuiConfirmarea locului

Confirmarea locului

Etapa 1. Afișarea rezultatelor 11.09.2021. Perioada de confirmare a locurilor este de 3 (trei) zile de la afişarea rezultatelor: 12-14.09.2021, ora 12.00. Confirmarea locului se face electronic. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa 2. Afișarea rezultatelor după etapa 1, se va face în data de 14.09.2021. Perioada de confirmare pentru noii candidați admiși, în etapa 2, este 15-17.09.2021, ora 12. Confirmarea locului se face electronic. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa 3. Afișarea rezultatelor după etapa 2, se va face în data de 17.09.2021. În această etapă se va proceda la ocuparea locurilor disponibile cu candidații care și-au exprimat în mod expres opțiunea de a studia la universitatea noastră. Ocuparea locurilor se va face inclusiv prin redistribuiri în limita capacității de școlarizare. Confirmarea locurilor se va face electronic, până la data de 20.09.2021, ora 12.00.

Înscriete online
CONFIRMAREA LOCULUI

Candidaţii, care au confirmat locurile, vor transmite prin curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 24.09.2021, ora 16.00, contractul de studii, fișa de înscriere, diploma de bacalaureat (însoțită de anexă) și foaia matricolă de la liceu la Rectoratul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Adresa poștală este
Calea Mărășești, nr. 157, Cod 600115, Bacău, România
Aceste documente pot fi aduse și personal.

Candidații care nu transmit sau nu aduc documentele mentionate mai sus pierd locul ocupat prin concurs.

Informații utile

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018
Deschide
Declarația Rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, privind cifrele de școlarizare pentru studiile universitare de licență, de master, de doctorat și an pregătitor, pentru anul universitar 2021-2022
Deschide
Tarife de cazare în căminele universității
Deschide