Admitere 2023 – Romani de pretutindeni

Informatiile prezente in acest site se refera strict la admiterea la studii universitare de licenta. Pentru admiterea la studii universitare de master / doctorat, consultati site-ul https://admitere.ub.ro.

Perioadele de inscriere

Perioadele de admitere pentru toate locurile alocate Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău românilor de pretutindeni, indiferent de țara de absolvire a liceului și forma de finanțare (cu bursă sau fără bursă), conform aprobării Ministerului Educației, sunt:

Prima sesiune

03 iulie 2024, ora 08.00 – 17 iulie 2024, ora 14.00

A doua sesiune

26 august 2024, ora 08.00 – 04 septembrie 2024, ora 14.00

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerare!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeași perioadă şi în aceleași condiții cu cetățenii români, prin platforma dedicată cetățenilor români, inclusiv cu achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere (vezi Regulamentul de admitere).

Înscrierea candidaților pentru locurile fără taxă

Înscrierea candidaților se face exclusiv electronic, prin intermediul platformei de înscriere dedicate românilor de pretutindeni.
Candidații vor completa informațiile cerute și vor atașa documentele necesare, scanate sau fotografiate, prin intermediul sistemului pus la dispoziție.

Nu se admit cereri de înscriere sau documente transmise prin altă modalitate!

Desfășurarea admiterii pentru locurile fără taxă

Candidatura la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este unică, având mai multe opțiuni, și impune declararea unei adrese personale de e-mail, valabile (nu suntem răspunzători pentru înscrieri de la adrese ale altor persoane sau instituții).

OCUPAREA LOCURILOR

Ocuparea locurilor se face în ordinea opțiunilor şi apoi a mediei.
Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc la următoarea opțiune în funcție de locurile rămase libere la cea de-a doua opțiune. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opțiune, nu poate obține un loc la specializarea B, a doua opțiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opțiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Ministerul Educației a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între specializări, dar nu se permite depășirea capacității de școlarizare la nicio specializare. Realocarea locurilor vacante se poate face în etapa a 3-a.

MEDIA DE ADMITERE

Media de admitere este media examenului de bacalaureat (sau media anilor de liceu în cazul în care diploma echivalentă bacalaureatului nu este acordată în urma unui examen național).

Departajarea la medii egale se face în funcție de media anilor de studii liceale. Pentru țările în care nu se susține examen național, și admiterea este pe baza mediei de absolvire a liceului, media de departajare este media ultimului an de studii liceale.

Pentru situațiile în care nu se poate stabili media de admitere sau de departajare din lipsa documentelor justificative sau a informațiilor necesare din documentele justificative, mediile de admitere se consideră 5,00 (nota minimă).

Afișarea rezultatelor

Se va face pe două liste: lista candidaților declarați admiși, respectiv lista candidaților în așteptare.

Candidații din lista de așteptare care doresc în mod expres să studieze la universitatea noastră pot transmite scrisori de intenție în vederea repartizării sau suplimentării de locuri.

Tuturor candidaților din lista de așteptare li se va solicita acordul de rămânere în concurs, în fiecare etapă, în vederea redistribuirii acestora pe locurile rămase disponibile.

Candidații care nu vor răspunde solicitărilor de confirmare a rămânerii în concurs vor fi eliminați din concurs, la fiecare etapă.

Candidații din lista de așteptare, care rămân în concurs, pot fi declarați admiși pe locurile disponibile în funcție de opțiuni și medie. 

Confirmarea locului

Procesul de admitere consta din mai multe etape de confirmare. Pentru sesiunea septembrie 2023, acestea sunt

Etapa I

Afișarea rezultatelor 07 septembrie 2023, ora 12.00. Perioada de confirmare a locurilor este de 3 (trei) zile de la afişarea rezultatelor: 08-11 septembrie 2023, ora 12.

Confirmarea locului se face exclusiv electronic, prin intermediul sistemului informatic
.

Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa a II-a

Afișarea rezultatelor după etapa 1, se va face în data de 11 septembrie 2023, ora 18.00. Perioada de confirmare pentru noii candidați admiși, în etapa 2, este 12-13 septembrie 2023, ora 12.

Confirmarea locului se face exclusiv electronic, prin intermediul sistemului informatic.

Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa a III-a

Afișarea rezultatelor după etapa 2, se va face în data de 13 septembrie 2023, ora 18.00. În această etapă se va proceda la ocuparea locurilor disponibile cu candidații care și-au exprimat în mod expres opțiunea de a studia la universitatea noastră.

Ocuparea locurilor se va face inclusiv prin redistribuiri în limita capacității de școlarizare.

Confirmarea locurilor se va face până la data de 15 septembrie 2023, ora 12, exclusiv electronic, prin intermediul sistemului informatic.

Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Candidații, care au confirmat locurile, vor transmite on-line, până cel târziu la data de 19.09.2023, ora 14, contractul de studii și fișa de înscriere, generate de sistemul informatic, semnate olograf și scanate, de pe adresa de e-mail cu care s-au înscris în platformă, pe adresa admitere@ub.ro.

Candidații care nu transmit contractul de studii și fișa de înscriere în termenul stabilit pierd locul ocupat prin concurs, întrucât confirmarea nu este finalizată fără primirea contractul de studii semnat. 

Diplomele de bacalaureat și foile matricole de la liceu, în original, precum și celelalte documente originale, necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate la începerea anului universitar.

Nedepunerea documentelor originale solicitate la termenele stabilite duce la pierderea locului dobândit prin concurs.